Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 13 mei 2019Aanwijzings- en benoemingsbesluit Informatiebeheer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 40, tweede lid jo artikel 30 van de Archiefwet 1995;

mede gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

 

b e s l u i t :

 

 

 • I.

  als archivaris te benoemen: mevrouw Y.J.A. Welings, Gemeentearchivaris gemeente Tilburg;

   

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: Regionaal Historisch Centrum Tilburg, gevestigd op Kazernehof 75 te Tilburg;

   

 • III.
  • a.

   als leden van het Strategisch informatieoverleg te benoemen:

    

   • 1.

    de heer M.T.C. van Lieshout (secretaris Dagelijks Bestuur),

   • 2.

    mevrouw Y.J.A. Welings (gemeentearchivaris),

   • 3.

    de heer G. Palma (manager Informatisering)

   • 4.

    J.C. Arkesteijn (Adviseur Documentaire Informatievoorziening), en:

     

  • b.

   op voordracht van de onder a genoemde personen, een onafhankelijk deskundige in het Strategisch informatieoverleg te benoemen.

    

 • IV.
  • a.

   Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

  • b.

   Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dd. 21 maart 2019

de Voorzitter, de secretaris,

Drs. Th.L.N. Weterings M.T.C. van Lieshout