Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 4 september 2019Wijziging CAR-UWO (DB 26-08-2019)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 26 augustus 2019

 

Agendapunt : 6

 

Onderwerp : Voorstel tot aanpassing van de CAR-UWOFILLIN "" \d ""

 

Kenmerk : 7 & 9/24 FFILLIN "" \d ""

 

Advies bestuurssecr e tariaat: Datum: FILLIN "" \d "" 16 augustus 2019

 

 

 

 

 

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij voorstellen tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

 

Het betreft:

  • de circulaire dd. 26 juni 2019 met het kenmerk TAZ/U201900530 inzake een nadere uitwerking van het akkoord reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel (ingangsdatum: 1 juli 2019);

  • de circulaire dd. 25 juli 2019 met het kenmerk TAZ/U201900624 inzake een actualisering van begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO (ingangsdatum: 1 juli 2019).

 

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

 

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS. WVS heeft geen brandweerpersoneel in dienst, maar dient wel een dergelijke wijziging in de CAR-UWO formeel vast te stellen.

 

De circulaires liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de in de circulaires aangegeven data.

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Beslissing DB dd. 29 augustus 2019: Akkoord conform voorstel.