Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
maandag 30 september 2019Rampbestrijdingsplan Vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In het Blad gemeenschappelijke regelingen 2019, 613 is de vaststelling van het Rampbestrijdingsplan Vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht Veiliigheidsregio Midden- en West-Brabant bekendgemaakt.

Het geanonimiseerde rampbestrijdingsplan was als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd. Vanwege een aantal onvolkomenheden is het rampbestrijdingsplan inmiddels gecorrigeerd. Aan deze bekendmaking is de juiste versie van het rampbestrijdingsplan als bijlage toegevoegd.

Breda, 26 september 2019

Namens het Algemeen Bestuur

Th. L.N. Weterings, voorzitter

G.J. Verhoeven, plaatsvervangend secretaris