Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 22 september 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een permanent gebouw voor de huisvestiging van werknemers op locatie Vervul 14a in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 16 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-004252 voor het plaatsen van een permanent gebouw voor de huisvestiging van werknemers op locatie Vervul 14a in Rijsbergen te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-004252 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.