Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 29 september 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (slopen vrieszaal, bouwen opslagloods) op locatie Beekzicht 13 in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 14 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-004487 voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (slopen vrieszaal, bouwen opslagloods) op locatie Beekzicht 13 in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Milieu (neutraal wijziging)

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-004487 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.