Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 20 oktober 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de woning en slopen gebouwen op locatie Eendenkooistraat 7 in Achtmaal

Op 11 oktober 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen en vergroten van de woning en slopen gebouwen op locatie Eendenkooistraat 7 in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005560. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.