Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 27 oktober 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 7 woningen en realiseren van 7 in- en uitritten op locatie sectie T nummers 867 en 868 (Achter 't Packhuis fase 2) in Achtmaal

Op 21 oktober 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 7 woningen en realiseren van 7 in- en uitritten op locatie sectie T nummers 867 en 868 (Achter 't Packhuis fase 2) in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005781. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.