Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 24 november 2021Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Helstraat 13 BEDR in Achtmaal

Op 11 juni 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Helstraat 13 BEDR in Achtmaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003384.

De melding betreft het vervangen en verplaatsen van een dieseltank.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-003384 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.