Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 1 december 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van natuur op locatie sectie C nummer 2271 (De Krabbebossen) in Rijsbergen

Op 23 november 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het inrichten van natuur op locatie sectie C nummer 2271 (De Krabbebossen) in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-006521. De aanvraag betreft:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.