Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 1 december 2021Wijzigingsplan Bakzakkenstraat 10 te Achtmaal onherroepelijk

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Bakzakkenstraat 10 te Achtmaal ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van het bouwvlak ten behoeve van de bouw van een kas en een bedrijfsloods.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 14 oktober 2021 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 25 november 2021 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.