Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 8 december 2021



Bestemmingsplan Wernhoutseweg 26 te Zundert onherroepelijk

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het bestemmingsplan “Wernhoutseweg 26 te Zundert ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de herbestemming van het voormalig kantoorpand en de bouw van woningen op de locatie Wernhoutseweg 26 te Zundert. In totaal gaat het om zes appartementen en tien grondgebonden woningen.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 14 oktober 2021 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan per 25 november 2021 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.