Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 8 december 2021Kennisgeving besluit aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik uitbreiding IKC De Plaetse op locatie Sint Bavostraat 5 in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 30 november 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z20-007722 voor het brandveilig gebruik van de uitbreiding van IKC De Plaetse op locatie Sint Bavostraat 5 in Rijsbergen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie besluit omgevingsvergunning Z20-007722 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600. De stukken worden dan voor u ter inzage gelegd op het Raadhuis, Markt 1 in Zundert (vanaf 9 december 2021, gedurende 6 weken).

Procedure

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen door een brief te sturen naar: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda of digitaal via www.rechtspraak.nl. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 10 december 2021 en bedraagt 6 weken. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden.

Zolang nog geen beslissing is genomen op het beroep blijft het besluit bijna altijd geldig. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.