Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 8 december 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het dichtzetten van een inpandig terras en het plaatsen van een nieuw kozijn op locatie Achtmaalseweg 6a in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 30 november 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-005510 voor het dichtzetten van een inpandig terras en het plaatsen van een nieuw kozijn op locatie Achtmaalseweg 6a in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-005510 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.