Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 22 december 2021Bestemmingsplan Oekelsebaan 2c te Zundert onherroepelijk

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het bestemmingsplan “Oekelsebaan 2c te Zundert ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de samenvoeging van twee woningen op de locatie Oekelsebaan 2c te Zundert.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht- spraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan per 17 december 2021 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.