Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 22 december 2021Kennisgeving ontvangst Melding AIM op locatie Buntweg 5 BEDR in Achtmaal

Op 15 maart 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Buntweg 5 BEDR in Achtmaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-001599

De melding betreft het plaatsen van een bovengrondse brandstoftank, de opslag van bodembedreigende stoffen t.b.v. het onderhoud van machines en het parkeren van machines t.b.v. grondwerken.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-001599 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.