Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 22 december 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het oprichten van 7 woningen en realiseren van 7 in- en uitritten op locatie sectie T nummer 2683 (Achter 't Packhuis fase 2) in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft op 15 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-005781 voor het oprichten van 7 woningen en realiseren van 7 in- en uitritten op locatie sectie T nummer 2683 (Achter 't Packhuis fase 2) in Achtmaal te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-005781 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.