Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 29 december 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op locatie Achtmaalseweg 121 in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 20 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-005933 voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op locatie Achtmaalseweg 121 in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-005933 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.