Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 29 december 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in-/uitrit voor vrachtverkeer op locatie ter hoogte van Burgemeester Kievitslaan 3 in Klein Zundert

De gemeente Zundert heeft op 20 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-005998 voor het aanleggen van een in-/uitrit voor vrachtverkeer op locatie ter hoogte van Burgemeester Kievitslaan 3 in Klein Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-005998 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.