Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 29 december 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een in/uitrit op locatie sectie T nummer 2677 kavel 6 Achter 't Packhuis in Achtmaal

Op 20 december 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een in/uitrit op locatie sectie T nummer 2677 kavel 6 Achter 't Packhuis in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-007029. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.