Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere vergunning
Publicatiedatum:
woensdag 29 december 2021Kennisgeving vergunningvoor het plaatsen van verkiezingstrotters 2022 op diverse locaties in gemeente Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft op 23 december 2021 een besluit genomen opde aanvraag om een vergunning met zaaknummer Z21-007071 voor plaatsen van verkiezingstrotters 2022 op locatie diverse locaties in de gemeente Zundert. Deze trotters worden geplaatst van 31 januari tot en met 16 maart 2022.

De vergunning is verleend.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op 23 december 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.