Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 5 januari 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inkoopstation voor 3 windturbines op locatie Sectie K nummer 1362 (Windpark A16) in Rijsbergen

Op 24 december 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een inkoopstation voor 3 windturbines op locatie Sectie K nummer 1362 (Windpark A16) in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-007185. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.