Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 5 januari 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 7 appartementen met bergingen op locatie Molenstraat 25 (sectie K 5770 en K 5771) in Zundert

Op 24 december 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van 7 appartementen met bergingen op locatie Molenstraat 25 (sectie K 5770 en K 5771) in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-007189. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.