Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 5 januari 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het wijzigen van kantoorfunctie naar woonfunctie voor 3 eenheden op locatie Molenstraat 64 in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 29 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-006018 voor het wijzigen van kantoorfunctie naar woonfunctie voor 3 eenheden op locatie Molenstraat 64 in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-006018 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.