Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 12 januari 2022Aanvullende bekendmaking Ontwerp Wijzigingsplan Business Centre Treeport Fase 2

 

Het plan voor de verdere invulling van het bedrijventerrein Business Centre Treeport ligt van donderdag 6 januari 2022 tot en met woensdag 16 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen.

 

In dit plan is tevens voorzien in een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant.

 

Zienswijze indienen

Een belanghebbende kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging.

Gedurende de termijn kan tevens een zienswijze worden ingebracht tegen de voorgenomen herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.