Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 26 januari 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een aanlegvergunning voor het kappen van bomen nabij windturbine E4 op het BCT-terrein op locatie Sectie K nummer 1270 in Rijsbergen

Op 20 januari 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor een aanlegvergunning voor het kappen van bomen nabij windturbine E4 op het BCT-terrein op locatie Sectie K nummer 1270 in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-000471. De aanvraag betreft:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.