Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 26 januari 2022Wijzigingsplan Wernhoutseweg 161 te Wernhout onherroepelijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Wernhoutseweg 161 te Wernhout ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de vormverandering van het bouwvlak van de champignonkwekerij aan de Wernhoutseweg 161 te Wernhout. Deze vormverandering is noodzakelijk voor de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 29 december 2021 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.