Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 2 februari 2022Wijzigingsplan Heischoorstraat 13a onherroepelijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Heischoorstraat 13a te Klein Zundert ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de omzetting van een voormalig agrarisch bedrijf naar Wonen op de locatie Heischoorstraat 13a te Klein-Zundert.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 21 januari 2022 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.