Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 2 februari 2022Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 104 bomen (van de in totaal 211 bomen ihkv regulier onderhoud) in de gemeente Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-006118 voor het kappen van 104 bomen (totaal 211 bomen in het kader van regulier onderhoud) op diverse locaties verspreid in de gemeente Zundert. Alle 211 bomen zijn meermalen beoordeeld door onafhankelijke bomenexperts. Deze hebben allen geconcludeerd dat alle 211 bomen ziek, dood of verkeersgevaarlijk zijn en hebben geadviseerd de bomen zo snel als mogelijk te kappen.

103 bomen staan verspreid op, en zijn in eigendom van, grondgebied van de gemeente Zundert. Boom 104, de Gewone Linde aan de Sint Bavostraat te Rijsbergen wordt ook gekapt.

Voor de overige 107 bomen (van de 211) is geen vergunning verleend doordat deze niet vergunningsplichtig zijn volgens de gemeentelijke Bomenverordening.

Voor alle 211 gekapte bomen wordt voorzien in herplant in het kader van de groene ambitie van de gemeente Zundert. Voor een aantal specifieke situaties wordt (of is al) contact gezocht met omwonenden.

De Omgevingsvergunning is verleend. Het besluit betreft het volgende onderdeel:

  • Kap

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie besluit omgevingsvergunning Z21-006118 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 1 februari 2022 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.