Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
inspraak
Publicatiedatum:
woensdag 2 februari 2022Nota Bodembeheer

Het college van Zundert heeft besloten om zoals het staat in artikel 49 van het Besluit bodemkwaliteit volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de Nota Bodembeheer vrij te geven voor inspraak.

De Nota Bodembeheer is een praktische richtlijn voor het omgaan met vrijkomende grond en baggerspecie en geeft invulling aan het grondstromenbeleid. In de Nota bodembeheer staat het bodembeleid van de deelnemende gemeenten, waarvan Zundert er 1 is, beschreven en de bijbehorende beleidsregels. De betrokken wet- en regelgeving voor het tijdelijk opslaan en toepassen van grond en baggerspecie is beschreven in het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming, dan wel het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Inzage

De Nota Bodembeheer is ook op de website van de gemeente als pdf te bekijken www.zundert.nl. Het document staat op de pagina ‘Zundertse regelgeving’ onder het kopje “milieu”.

Zienwijze indienen

Zienswijzen kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.001, 4881 CN Zundert. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: gemeente@zundert.nl onder vermelding van zienswijze op Nota Bodembeheer.

Inwerkingtreding

De Nota bodembeheer wordt na de inzage procedure ter vaststelling voorgelegd aan de raad.