Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 9 februari 2022Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Meirseweg 45 in Zundert

Op 17 december 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Meirseweg 45 in Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-007136

De melding betreft de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem wordt aangelegd bij, en ten behoeve van, een loods bij een boomkwekerij.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-007136 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.