Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 9 februari 2022Rectificatie kennisgeving ontwerp Omgevingsvisie Zundert Floreert

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft op woensdag 2 februari 2022 bekend gemaakt dat de gemeenteraad het ontwerp van de omgevingsvisie Zundert Floreert vrij heeft gegeven voor zienswijzen.

 

Rectificatie

In de bekendmaking van 2 februari 2022 is onder “zienswijze indienen” per abuis opgenomen dat zienswijzen naar het emailadres griffie@zundert.nl kunnen worden gestuurd. Het juiste emailadres is echter gemeente@zundert.nl. Voor de volledigheid is onderstaand de informatie uit de eerdere publicatietekst in zijn geheel opgenomen.

 

Inhoud

In de Omgevingsvisie staat, op hoofdlijnen, welke kant we op willen met de ontwikkeling van Zundert. De Omgevingsvisie nodigt inwoners en ondernemers uit en geeft het inspiratie. Het geeft de kaders om ontwikkelingen ‘op z’n Zunderts’ te laten gebeuren. Soms passen ideeën niet in het Omgevingsplan (nu heet dat bestemmingsplan). Dan gebruiken we de Omgevingsvisie om die ideeën af te wegen.

 

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvisie Zundert Floreert ligt met ingang van donderdag 3 februari 2022 tot woensdag 16 maart 2022 voor iedereen ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert.

Wij hebben ervoor gekozen om de Omgevingsvisie als interactieve website op te stellen. U kunt de visie raadplegen via www.omgevingsvisiezundert.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.OmgVisieZundert-OW01).

Als u geen computer heeft, kunt u het ontwerp van de Omgevingsvisie ook inzien op een computer op het gemeentehuis. In verband met de maatregelen rondom Corona werken wij nu alleen op afspraak en is vrije inloop helaas niet mogelijk. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.

 

Zienswijze indienen

Iedereen kan binnen de genoemde termijn van terinzagelegging een zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie indienen. Dit kan op verschillende manieren:

1. via e-mail Stuur uw zienswijze aan: gemeente@zundert.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres. Ook geeft u aan wat de reden(en) is(zijn) van de zienswijze.

2. via een brief Stuur uw brief naar: Gemeenteraad Zundert, Postbus 10.001,4880 GA Zundert. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres. Ook geeft u aan wat de reden(en) is(zijn) van de zienswijze.

3. telefonisch; wilt u uw reactie liever in een gesprek doorgeven? Neem dan contact op met het KCC via het algemene nummer van de gemeente 076 - 599 5600. U wordt dan doorverbonden of u wordt teruggebeld. Uw reactie wordt dan opgeschreven.

4. op locatie:

• Vrijdag 11 februari, 9.00-11.00, Raadhuis, Markt 1 in Zundert

• Donderdag 17 februari, 14.00-16.00 MFA ’t Gouwe Hart, Van Den Berghstraat 2A, in

Achtmaal

• Woensdag 23 februari, 14.00-16.00 Koutershof, Koutershof 4 in Rijsbergen

• Dinsdag 8 maart, 9.00-11.00 Wierenbos, Diepstraat 12 in Wernhout

• Maandag 14 maart, 14.00-16.00 Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundertseweg 60

in Klein Zundert

 

Vervolg

Na afloop van de ter inzage termijn worden de zienswijzen samengevat en gezamenlijk beantwoord in een nota van zienswijzen. De nota wordt na bestuurlijke instemming toegezonden aan de indieners van een zienswijze. Vervolgens zal de Omgevingsvisie, inclusief de zienswijzen en beantwoording daarvan ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Zundert, 7 februari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert