Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 16 februari 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een entresolvloer en het aanleggen van een alarminstallatie op locatie Begijneweide 4 s in Rijsbergen

Op 4 februari 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een entresolvloer en het aanleggen van een alarminstallatie op locatie Begijneweide 4 s in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-000834. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Alarm

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.