Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 23 februari 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum op locatie Sectie K nummer 1386 (BCT-terrein) in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 15 februari 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-007162 voor het oprichten van een distributiecentrum op locatie Sectie K nummer 1386 (BCT-terrein) in Rijsbergen te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-007162 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.