Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 23 februari 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het huisvesten van tijdelijk personeel in twee units op locatie Oud'Boomkenweg 1a BEDR in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 14 februari 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-007059 voor het huisvesten van tijdelijk personeel in twee units op locatie Oud'Boomkenweg 1a BEDR in Rijsbergen te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-007059 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.