Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 16 maart 2022Wijzigingsplan Bredaseweg 39 te Rijsbergen onherroepelijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Bredaseweg 39 te Rijsbergen ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de omzetting naar Wonen van de locatie Bredaseweg 39 te Rijsbergen.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 4 maart 2022 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.