Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
evenementenvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 16 maart 2022Kennisgeving melding vergunningsvrij evenement en ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 op locatie Markt 1 in Zundert

De burgemeester van de gemeente Zundert heeft op 11 maart 2022 een melding vergunningsvrij evenement geaccepteerd en een besluit genomen om een aanvraag voor een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet. De aanvraag om het vergunningsvrije evenement is bekend onder nummer Z22-001362 ende aanvraag om de ontheffing is bekend onder Z22-001438. Deze toestemmingen hebben betrekking op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 op locatie Markt 1 in Zundert.

Met de melding is ingestemd en de ontheffing is verleend.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u alleen tegen de ontheffing bezwaar maken door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op 11 maart 2022en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.