Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 16 maart 2022Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en exploiteren van de bestaande vleeskalverenhouderij en aardbeienkwekerij op locatie Ettenseweg 70 BEDR in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 3 maart 2022 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z20-007961 voor een omgevingsvergunning voor het veranderen en exploiteren van de bestaande vleeskalverenhouderij en aardbeienkwekerij op locatie Ettenseweg 70 BEDR in Rijsbergen. Het college is voornemens om de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit betreft:

  • Bouw

  • Milieu (vergunning)

Inzage

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit of wenst u het ontwerpbesluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie ontwerpbesluit omgevingsvergunning Z20-007961 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600. U kunt het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken vanaf 17 maart 2022 gedurende zes weken inzien op het Raadhuis, Markt 1 in Zundert.

Procedure

Tijdens deze periode van zes weken kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze(n) sturen naar: Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl. Het zaaknummer van de OMWB is 2020-003890.