Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 23 maart 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw ter vervanging van een bestaand bijgebouw op locatie Maalbergenstraat 14 in Wernhout

Op 11 maart 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een bijgebouw ter vervanging van een bestaand bijgebouw op locatie Maalbergenstraat 14 in Wernhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-001587. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.