Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 31 maart 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een entresolvloer en het aanleggen van een alarminstallatie op locatie Begijneweide 4s in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 29 maart 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-000834 voor het plaatsen van een entresolvloer en het aanleggen van een alarminstallatie op locatie Begijneweide 4s in Rijsbergen te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Alarm

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-000834 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.