Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 20 april 2022Wijzigingsplan ‘Noordhoeksestraat 5 te Rijsbergen ’ onherroepelijk

 

Het gaat om een plan voor de vormverandering van het bouwvlak en de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing. Het college van B&W maakt bekend dat dit wijzigingsplan onherroepelijk is geworden.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 1 april 2022 onherroepelijk is geworden. De stukken staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.