Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere vergunning
Publicatiedatum:
maandag 25 april 2022Kennisgeving vergunning voor collecte in week 17 van 2022 binnen de gemeente Zundert

Het college van de gemeente Zundert heeft op 20 april 2022 een besluit genomen op deaanvraag om een vergunning met zaaknummer Z21-007057 voor het collecteren voor Stichting Dierenasiel Breda e.o.van 24 t/m 30 april 2022 binnen de gemeente Zundert.

De vergunning is verleend.

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie Z21-007057 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op 21 april 2022 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.