Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 28 april 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in/uitrit voor de periode van 15 september tot en met 14 november 2022 op locatie sectie P nummers 360 en 355 (ged) in Klein-Zundert

Op 25 april 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een in/uitrit voor de periode van 15 september tot en met 14 november 2022 op locatie sectie P nummers 360 en 355 (ged) in Klein-Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-002549. De aanvraag betreft:

  • In- en uitrit

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.