Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
maandag 2 mei 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het wijzigen van het kozijn in de voorgevel op locatie Gommersstraat 110 in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 28 april 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-001434 voor het wijzigen van het kozijn in de voorgevel op locatie Gommersstraat 110 in Rijsbergen te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-001434 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.