Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 4 mei 2022Bestemmingsplan “Oude Lentsebaan en Lentsebaan te Wernhout “ onherroepelijk

 

Het gaat om een plan voor de gebiedsontwikkeling aan de Oude Lentsebaan en de Lentsebaan te Wernhout, waarbij een boomkwekerij wordt verplaatst, natuurontwikkeling plaatsvindt en drie woningen worden toegevoegd aan de Wernhoutseweg.

Het college van B&W maakt bekend dat dit bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde plan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 15 april 2022 onherroepelijk is geworden. De stukken staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.