Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 4 mei 2022Wijzigingsplan St.Willebrordusstraat 3 te klein Zundert onherroepelijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “St Willebrordusstraat 3 te Klein Zundert ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de vormverandering van het bouwvlak ten behoeve van de bouw van een kas op de locatie St. Willebrordusstraat 3 te Klein Zundert

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 22 april 2022 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.