Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 4 mei 2022Wijzigingsplan Minoorstraat 2, 2a en 5 te Wernhout onherroepelijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Minoorstraat 2, 2a en 5 te Wernhout ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de uitbreiding van het bouwvlak en de bouw van een bedrijfsloods aan de Minoorstraat t5e Wernhout.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 22 april 2022 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.