Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
vrijdag 13 mei 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor opslag van ten hoogste 50 ton verwijderd asbest op locatie De Waterman 22-24 in Rijsbergen

Op 11 mei 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor opslag van ten hoogste 50 ton verwijderd asbest op locatie De Waterman 22-24 in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-002823. De aanvraag betreft:

  • Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.