Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
dinsdag 17 mei 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het kappen van bomen op locatie Vervul 18a in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 13 mei 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-001748 voor het kappen van bomen op locatie Vervul 18a in Rijsbergen te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-001748 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.