Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
dinsdag 17 mei 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van de woning op locatie Achtmaalseweg 116 in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 13 mei 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-001146 voor het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van de woning op locatie Achtmaalseweg 116 in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-001146 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.