Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 18 mei 2022Bestemmingsplan Ruimte-voor-Ruimte Nelleveldstraat te Rijsbergen onherroepelijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het bestemmingsplan “Ruimte-voor-Ruimte Nelleveldstraat ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor twee Ruimte-voor-ruimte-woningen na sanering van de intensieve veehouderij aan de Nelleveldstraat 1a te Rijsbergen.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 29 april 2022 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.